Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.

Наяви подїйох


Моментално нєт наяви подїйох.

Одржана 23. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

08. 06. 2023. Одржана 23. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Нови Сад, 08. јун – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 23. седницу, која је почела минутом ћутања. Посланици су на седници дискутовали и изјашњавали се о седам тачака усвојеног дневног реда.

Донета је Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. | цео текст

Одржана седница Одбора за прописе

07. 06. 2023. Одржана седница Одбора за прописе

Нови Сад, 7. јун - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 20. седници, разматрао је са становишта услађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске | цео текст

Одржана седница Одбора за буџет и финансије

07. 06. 2023. Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Нови Сад, 7. јун - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 19. седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 

Укупни приходи и примања с пренетим неутрошеним средствима и укупни | цео текст

Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

06. 06. 2023. Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Нови Сад, 06. јун - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 13. седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“. Одбор је након разматрања и усвајања предложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.

Одржана седница Одбора за равноправност полова

06. 06. 2023. Одржана седница Одбора за равноправност полова

Нови Сад, 06. јун - Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју  11. седницу. Одбор се упознао са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омудсмана за 2022. годину о чему ће обавестити Скупштину.

Како је речено у образложењу на седници, прва четири поглавља извештаја чине његов најважнији део и садрже податке о остваривању права у области родне равноправности, | цео текст

Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

05. 06. 2023. Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Нови Сад, 05. јун - У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице четири скупштинска одбора. Одбор за привреду је на својој 9. седници, разматрао Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2022. годину.

Како је речено у образложењу на седници, Агенција је у извештајном периоду успешно спровела активности у складу са својим годишњим планом рада. Између | цео текст

Скупштина Автономней Покраїни Войводини то представитeльнe цело гражданох хторе приноши прeдписаня за вивeршованє законох и других прeдписаньох и общих актох Републики Сeрбиї, чийо вивeршованє зверенe Скупштини, як и одлуки и други общи акти зоз своєй компeтeнциї. Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибeра на нєпоштредних вибeранкох, зоз тайним гласаньом, по пропорционалнeй вибeранковeй системи, на штири роки... обсяжнєйше

Посланїки

Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибера на нєпоштредних виберанкох...

Детальнєйше

Статут АПВ

Статут Автономней Покраїни Войводини

Детальнєйше

Принєшени акти

База актох облапя покраїнски скупштински одлуки, одлуки, резолуциї, декларациї, препоруки, заключеня...

Детальнєйше

Ґалерия

Ґалерия фотоґрафийох

Детальнєйше