Председник Скупштине

Балинт Јухас

Биографија

Балинт Јухас (Juhász Bálint) је рођен 7. новембра 1982. године у Суботици.  

Мастер студије економије је завршио на Економском факултету Универзитета у Новом Саду у Суботици, на смеру Агробизнис, посебно поље научног интересовања:  инвестициона анализа аграрних инвестиција. На истом факултету је и дипломирао на смеру Пословни инвестициони системи, у области структурне анализе и пројектовања. Тренутно је студент последипломских студија на Универзитету аграрних и животних наука Мађарске.

Члан је Савеза војвођанских Мађара од 2006. године, а у периоду 2007-2011. године  био је  потпредседник СВМ-а; од 2007. године у континуитету је биран за  члана  Савета СВМ-а; од 2019. године три пута је биран на место председника Извршног одбора СВМ-а. 

Од 2016. године је обављао дужност управитеља Фондације „Просперитати“ која спроводи Програм економског развоја Војводине, који се темељи на Стратегији територијалног и економског развоја војвођанске мађарске заједнице, који је израђен на иницијативу председника Савеза војвођанских Мађара Иштвана Пастора. Од 2022-2024. године је био председник Скупштине општине Мали Иђош.  

Од 2004. године је био одборник у Скупштини општине Мали Иђош, а као саветник председника општине Мали Иђош (2008-2012.) био је задужен за реализацију ИПА пројеката прекограничне сарадње, сарадњу са органима локалне самоуправе и са месним заједницама, као и за израду и реализацију стратешких докумената. У периоду 2007-2008. обављао је дужност в. д. директора ЈП за Грађевинско земљиште и путеве општине Мали Иђош. У периоду 2010-2012. био је члан Управног одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводини –Vojvodina investment promotion - VIP. Као заменик покрајинског секретара у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова (2012-2016) бавио се програмима развоја МСП, унапређења активних мера запошљавања и реализацијом пројеката ИПА међурегионалне  прекограничне сарадње. 

Као део програма студентске размене, похађао је један семестар на Факултету државних и правних наука Центар за европске студије Универзитета у Сегедину, а стручно изучавање  функционисања институција и органа ЕУ, процесе европских интеграција и пројектног менаџмента, наставио је и 2008. године као стажиста у канцеларији посланице Кинге Гал, у Европском парламенту.  Био је учесник, тренер, предавач на бројним тренинзима организованим од стране National Democratic Institut (НДИ), „Robert Schumann“ Института, HUN-IDA UNDP,  Београдског фонда за политичку изузетност, Széchenyi István koledža kao i Agencije za lokalnu demokratiju. 

Ожењен  је, отац троје деце. 

 

Контакт

имејл: kabinetpredsednika@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 487-4102; 487-4107

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владикe Платона 1

21101 Нови Сад

Република Србија