Неформалне групе посланика

На основу члана 226. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, посланици у Скупштини Аутономне покрајине Војводине могу да се организују у одређене неформалне групе у циљу промоције права одређених групација и подизањa свести о њиховој улози у друштву, као и промоције одређених друштвених вредности.

ЖЕНСКА ПАРЛАМЕНТАРНА МРЕЖА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

ЗЕЛЕНА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА