Линкови

Аутономна покрајина Војводина

 • Покрајинска изборна комисија www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs
 • Покрајинска влада www.vojvodina.gov.rs
 • Управа за заједничке послове покрајинских органа www.uprava.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за привреду и туризам www.spriv.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство www.psp.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за финансије www.psf.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност www.apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/
 • Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај www.psemr.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за спорт и омладину www.sio.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице-националне заједнице www.puma.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама www.kultura.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 • Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs
 • Привредна комора Војводине www.pkv.rs/
 • Развојна агенција Војводине http://rav.org.rs/
 • Универзитет у Новом Саду www.uns.ac.rs
 • Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине www.papv.vojvodina.gov.rs/

Република Србија

Општине у Војводини

Ковин Бела Црква Вршац Панчево Алибунар Пландиште Сечањ Ковачица Опово Стара Пазова Пећинци Рума Инђија Тител Зрењанин Ириг Сремска Митровица Беочин Шид Сремски Карловци Нови Сад Жабаљ Житиште Нова Црња Бачки Петровац Бачка Паланка Темерин Србобран Бечеј Нови Бечеј Кикинда Ада Врбас Бач Мали Иђош Кула Оџаци Апатин Бачка Топола Сента Чока Нови Кнежевац Сомбор Кањижа Суботица

Европа

 • Евроска унија www.europa.eu
 • Европски парламент www.europarl.europa.eu
 • Европска комисија www.ec.europa.eu
 • Савет Европе www.coe.int
 • Организација за европску безбедност и сарадњу www.osce.org
 • Организација за економску сарадњу и развој www.oecd.org
 • Европска инвестициона банка www.eib.org
 • Европска агенција за реконструкцију www.ear.europa.eu
 • Европска банка за обнову и развој www.ebrd.com
 • Европски инвестициони фонд www.eif.europa.eu
 • Пакт за стабилност југоисточне Европе www.stabilitypact.org
 • Скупштина европских регија www.aer.eu
 • Еврорегија Дунав–Криш–Мориш–Тиса www.dkmt.net
 • Делегација Европске уније у Републици Србији www.europa.rs

Остало