Контакт

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Адреса: Владике Платона 1
21101 Нови Сад
Република Србија

Тел:

+ 381 21 487-4124, 21 487-4134 

Односи с јавношћу (Прес служба) + 381 21 487-4721
Oдељење за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу и послове протокола + 381 21 487-4431
Писарница

+ 381 21 487-4110

Факс: + 381 21 457-917

имејл: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs
Web: www.skupstinavojvodine.gov.rs

 

Сугестије у вези с веб-презентацијом

Одговорни уредник: Сандра Срдановић
  +381 21 487-4903
имејл: infosluzba@skupstinavojvodine.gov.rs
имејл: it@skupstinavojvodine.gov.rs

 

Лице за заштиту података о личности

Сандра Срдановић + 381 21 487 4903
имејл: srdanovics@skupstinavojvodine.gov.rs