Конкурси

15. новембар 2018. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - истекао

5. фебруар 2019. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - истекао

образац изјаве

19. септембар 2019. године

образац изјаве - интерни

4. новембар 2020. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и пријем приправника у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине - истекао

образац изјаве

3. март 2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине - истекао

образац изјаве

19. јануар 2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине - истекао

образац изјаве

11. јул 2022. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - истекао

образац изјаве I, II и III

21. јул 2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине - истекао

образац изјаве I, II и III

29. август 2022. године

Обавештење

16. септембар 2022. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - истекао

образац изјаве I, II и III

20. октобар 2022. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

образац изјаве I, II и III

03. новембар 2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине

образац изјаве I, II и III

20. март 2023. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

образац изјаве I, II и III 

06. април 2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине

образац изјаве I, II и III

18. јул 2023. године - истекао

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине

образац изјаве I, II и III

31. август 2023. године - истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине

образац изјаве I, II и III

22. март 2024. године - истекао

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Образац пријаве

10. април 2024. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Образац пријаве

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак