Покрајински савет за безбедност

Покрајински савет за безбедност је саветодавно-стручно тело у оквиру система безбедности Републике Србије које има председника, заменика председника и петнаест чланова.

Функцију председника Савета обавља председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Функцију заменика председника Савета, обавља потпредседник Покрајинске владе. Чланови Савета су: Покрајински омбудсман, чланови Покрајинске владе - покрајински секретари за: образовање, управу и националне заједнице; међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу; здравство, социјалну политику и демографију; урбанизам, градитељство и заштиту животне средине; шест посланика Скупштине АП Војводине с тим да су четири члана из Одбора за безбедност Скупштине АП Војводине и три члана Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Савет се образује у циљу унапређења превенције на сузбијању криминалитета, подизања безбедносне културе грађана, побољшања укупне безбедности грађана, као и сталне процене безбедносног стања у Аутономној покрајини Војводини.

У остваривању циљева задаци Савета су да: врши одговарајуће процене безбедносног амбијента на нивоу покрајине и указује на његове потребе, доноси смернице за акционо деловање на превенцији сузбијања криминала и других штетних појава и догађаја на нивоу покрајине, врши процену потребних ресурса за реализацију својих активности и предлаже начин њиховог обезбеђивања, пружа помоћ органима локалне самоуправе на унапређењу безбедности, активно учествује у праћењу, процени, усмеравању и евалуацији развоја Пројекта "Безбедна заједница" на подручју покрајине и најмање једном годишње подноси извештај Скупштини Аутономне покрајине Војводине о свом раду и процени безбедносног амбијента на нивоу покрајине.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 28/2014) и чл. 4. Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност ("Службени лист АПВ" број: 54/2014 и 43/2016), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, донела је Одлуку о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.

 

У Покрајински савет за безбедност именују се:

За председника Савета:

 • Иштван Пастор, председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

За заменика председника Савета:

 • Ђорђе Милићевић, потпредседник Покрајинске владе;

За чланове Савета:

 • проф. др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана – Омбудсман;
 • Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-заједнице;
 • Огњен Бјелић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
 • Владимир Галић, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине;
 • Доц. др Зоран Гојковић, покрајински секретар за здравство;
 • Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
 • Мирослав Шпановић, Одбор за безбедност;
 • Војислав Кулачанин, Одбор за безбедност;
 • Бојан Костреш, Одбор за безбедност;
 • Боре Кутић,  Одбор за бебедност;
 • Рајко Мијовић, посланик у Скупштини АП Војводине;
 • Радомир Кузмановић, посланик у Скупштини АП Војводине;
 • Звездан Радојковић, помоћник директора полиције;
 • Голуб Гачевић, заменик начелника Управе полиције;
 • Милорад Шушњић, начелник Полицијске управе Нови Сад.

 

Контакт

Послове секретара Савета обавља : Мирко Писарић

Тел:  +381 21 487-4860 

e-mail: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs