Одржана седница Одбора за прописе

16. 06. 2021. Одржана седница Одбора за прописе

Нови Сад, 16. јун Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, са становишта усклађености са покрајинском Статутом и правним системом земље разматрао је: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и Извештајем Државне ревизорске институције | цео текст

Одржана седница Одбора за буџет и финансије

16. 06. 2021. Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Нови Сад, 16. јун - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. Предложеним ребалансом, покрајински буџет биће увећан за 2,3 милираде динара.

Највећи део тих средстава биће искоришћен за завршетак и опремање објекта Каменица 3 са ПЕТ центром, затим за завршетак локалног | цео текст

Председник Пастор примио високог комесара ОЕБС за националне мањине

15. 06. 2021. Председник Пастор примио високог комесара ОЕБС за националне мањине

Нови Сад. 15. јун – Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор примио је данас Високог комесара ОЕБС-a за националне мањине Кајрата Абдрахманова, који борави у званичној посети нашој земљи. 

Изражавајући задовољство због посете високог комесара ОЕБС-а Скупштини АП Војводине и досадашње партнерске и успешне сарадње покрајинске управе и ове значајне европске организације, председник Пастор је истакао неупитни | цео текст

Одржана седница Одбора за образовање и науку

15. 06. 2021. Одржана седница Одбора за образовање и науку

Нови Сад, 15. јун - Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 5. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине. Одбор предлаже Скупштини да размотри поменути предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. 

У наставку седнице, Одбор је | цео текст

Одржана седница Одбора за равноправност полова

15. 06. 2021. Одржана седница Одбора за равноправност полова

Нови Сад, 15. јун - Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 4. седници, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова. На ову функцију предложен је Александaр Joвановић. Одбор предлаже Скупштини да предложени дневни ред наредне седнице Скупштине АП Војводине допуни наведеним Предлогом одлуке о именовању председника Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова. | цео текст

Одржана седница Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу

14. 06. 2021. Одржана седница Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу

Нови Сад, 14. јун - Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 8. седници, разматрао је и једногласно усвојио Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Извештај је Одбору представио Александар Симурдић, директор Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине. 

У условима пандемије, Фонд је успео да реализује годишњи план и програм рада. | цео текст

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је представничко тело грађана које доноси прописе за извршавање закона и других прописа и општих аката Републике Србије, чије је извршавање поверено Скупштини као и одлуке и друга општа акта из своје надлежности. Скупштина има 120 посланика који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, по пропорционалном изборном систему, на период од четири године... опширније

Посланици

Скупштина АП Војводине има 120 посланика који се бирају на непосредним изборима...

Детаљније

Статут АПВ

Статут Аутономне покрајине Војводине

Детаљније

Донета акта

База аката садржи покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, резолуције, декларације, препоруке, закључке...

Детаљније

Галерија

Галерија фотографија

Детаљније