Потпредседници Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Потпредседник Скупштине помаже председнику Скупштине у обављању послова из његовог делокруга и обавља послове које му председник повери.

Председника Скупштине, у случају његовог одсуства или спречености да обавља своју дужност, замењује потпредседник кога председник Скупштине одреди, а уколико га председник Скупштине не одреди, замењује га најстарији потпредседник, ако Скупштина не одлучи да га замењује неки други потпредседник.

Потпредседник Немања Завишић

Потпредседник Дамир Зобеница

Потпредседница Александра Малетић

Потпредседник Борис Новаковић