Посланици

Скупштина АП Војводине има 120 посланика који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, по пропорционалном изборном систему, на период од четири године.

Посланику престаје мандат пре истека времена на које је изабран: подношењем оставке, ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности, преузимањем посла, односно функције које су, у складу с законом односно Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, неспојиве с функцијом посланика, ако му престане пребивалиште на територији покрајине, губитком држављанства и смрћу. Мандат посланика коме је престао мандат пре истека времена на које је изабран припада изборној листи са које је изабран. Тај мандат се додељује следећем кандидату на изборној листи за кога странка није добила мандат.

Листа посланика Скупштине АП Војводине:

 1. Наташа Адеми
 2. др Бојан Баги
 3. Верка Багић
 4. Дарко Бађок
 5. Урош Бајић
 6. Милан Беара
 7. Љубица Бертовић
 8. Милица Божић
 9. Јелена Боровац
 10. Ненад Боровић
 11. Мирослав Бошковић
 12. Михаило Бркић
 13. Александар Бубало
 14. Миодраг Булајић
 15. Хајналка Бурањ
 16. Милан Васиљевић
 17. Габриела Висингер Милутиновић
 18. Маја Витман
 19. Милан Влаисављевић
 20. Татјана Воскресенски
 21. Мишо Гвоић
 22. Предраг Гинцуљ
 23. Бранислав Грубачки
 24. Иван Грујин
 25. Љиљана Гусић
 26. Добросав Девић
 27. Иштван Добо
 28. Предраг Драгојевић
 29. Александра Ђанковић
 30. Злата Ђерић
 31. Милaн Ђукић
 32. Александар Ђурђев
 33. Владимир Ђуровић
 34. Драгана Завалић
 35. Немања Завишић
 36. Александар Зиројевић
 37. Дамир Зобеница
 38. проф. др Горан Иванчевић
 39. др Ружица Игић
 40. проф. др Мирослав Илић
 41. Бојан Јанкуловић
 42. Бојaна Јелић
 43. Јелена Јовановић
 44. др Радивоје Јововић
 45. Миле Јуркић
 46. Балинт Јухас
 47. Рајко Капелан
 48. Матија Ковач
 49. Даниел Ковачић
 50. Игор Ковачић
 51. Светлана Козић
 52. Роберт Коња
 53. Дејана Крсмановић
 54. Дејан Куља
 55. Снежана Лазић
 56. Саша Левнајић
 57. Татјана Љубишић
 58. Тамара Максић
 59. Александра Малетић
 60. Александар Мандић
 61. др Николаје Марина
 62. Maрко Марић
 63. Бојан Марјановић
 64. Вељко Мачар
 65. Јована Меденица
 66. Николина Миловановић
 67. Жељка Милошевић
 68. Радмила Митровић
 69. Данијела Мићевић
 70. Маја Мићић
 71. Станка Михајлов
 72. Душко Михелц
 73. Љубодраг Мишчевић
 74. Иван Младеновић
 75. др Виктор Молнар
 76. Анђелка Нађ Немеди
 77. Борис Новаковић
 78. Данијела Обрадовић
 79. Дејан Панић
 80. Ана-Марија Пинтер
 81. Станко Пужић
 82. Марица Пушкаш
 83. Жаклина Радић Крстић
 84. Ненад Радмановић
 85. Милорад Радојевић
 86. Сашка Радујков
 87. Тања Раца
 88. Бојан Рашић
 89. проф. др Бранислав Ристивојевић
 90. Мирослав Родић
 91. Драган Самарџић
 92. Александра Соколовић
 93. Владимир Соро
 94. Дмитар Станишић
 95. Александра Станков
 96. Јасмина Стевановић
 97. Игор Стојков
 98. др Анастазија Стојшић Милосављевић
 99. Миа Страјин
 100. Милан Суботин
 101. Павел Сурови
 102. Иван Тешић
 103. Миливоје Тодоровић
 104. Соња Тодоровић
 105. Неда Томашевић
 106. Милица Томић
 107. Милош Тубић
 108. Милан Турањанин
 109. Бранко Ћурчић
 110. Далибор Форгић
 111. Станислава Хрњак
 112. Каролина Хуђик
 113. Гизела Црквењаков
 114. Слободан Чикић
 115. Немања Шарчевић
 116. Роберт Шебек
 117. Марко Шијан
 118. Славица Шкрбић
 119. мр Мирослав Шпановић
 120. Јасна Шпрох