Приступ информацијама од јавног значаја

Слободан приступ информацијама од јавног значаја је услов за квалитетно и ефикасно уживање других људских права и слобода (на пример: слободе мишљења, права на информисање, бирачког права,) и незамењив је инструмент за вршење контроле над радом органа државе. Ово право грађана отвара пут да без посредника, стварно и одговорно учествују у вршењу јавних послова и у процесу доношења одлука, као и да утичу на њихов садржај и ефикасност спровођења. На овај начин се истовремено јача и принцип одговорност у раду свих носилаца власти и стварају се услови за бржи развој демократије, изградњу и стабилност институције демократског система, али и за економски развој земље.

Право на приступ информацијама од јавног значаја дефинисано је Законом о слободном приступу информацијама.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама је Сандра Стојковић, в.д. помоћника генералног секретара Скупштине АПВ.

Свако, под једнаким условима, има право на приступ информацијама, с тим што је потребно испунити захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

 Захтев за приступ информацијама

Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информцији од јавног значаја на овој страници може преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:

 1. поштом или предати лично у писарници Скупштине Аутономне покрајине Војводине на адресу:

  Скупштина Аутономне покрајине Војводине
  Владике Платона 1
  21101 Нови Сад
  Република Србија
 2. факсом на број  +381 21 457-917 
 3. електронском поштом на адресу: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

Преузимање обрасца захтева

 

Лице за заштиту података о личности

Сандра Срдановић + 381 21 487 4903