Основни акти Аутономне покрајине Војводине

 

Аутономна покрајина Војводина је северна покрајина у саставу Републике Србије. Највиши правни акт у Војводини је Статут. Највиши орган је Скупштина, у коју се слободним изборима бира 120 посланика.

На територији АП Војводине у службеној употреби је, равноправно, шест језика.

Основни акти

 1. Одлука о давању претходне сагласности на Предлог статута АП Војводине
 2. Статут Аутономне покрајине Војводине
 3. Покрајинска скупштинска одлука о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине
 4. Покрајинска скупштинска одлукa о покрајинској управи
 5. Покрајинска скупштинска одлукa o Скупштини Аутономне покрајине Војводине
 6. Покрајинскa скупштинскa одлукa o Покрајинској влади
 7. Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману
 8. Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
 9. Пoкрајинска скупштинска одлука о равноправности полова
 10. Пословник о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине
 11. Покрајинска скупштинска одлука о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине