Delegácia Zhromaždenia AP Vojvodiny na Valnom zhromaždení a Čiernomorskom summite AER-a

13. 06. 2024. Delegácia Zhromaždenia AP Vojvodiny na Valnom zhromaždení a Čiernomorskom summite AER-a

Batumi/Nový Sad 13. júna – Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász  a podpredsedovia Damir Zobenica a Aleksandra Maletić sa zúčastňujú na 8. Čiernomorskom summite v meste Batumi v Gruzínsku, ktorý sa koná v rámci Valného zasadnutia Zhromaždenia európskych regiónov (AER), ktorého je AP Vojvodina dlhoročnou aktívnou členkou. | ceo tekst

Iniciovanie spolupráce medzi AP Vojvodinou a gruzínskou republikou Adžarsko

13. 06. 2024. Iniciovanie spolupráce medzi AP Vojvodinou a gruzínskou republikou Adžarsko

Batumi/Nový Sad 13. júna – Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász a podpredseda Zhromaždenia APV Damir Zobenica sa dnes v gruzínskom meste Batumi zhovárali s predsedom Najvyššej rady Autonómnej republiky Adžarska Davitom Gabaidzom o možnostiach nadviazania spolupráce medzi AP Vojvodinou a touto gruzínskou republikou.

Ako bolo na stretnutí | ceo tekst

Delegácia Zhromaždenia AP Vojvodiny na zasadnutí Predsedníctva Zhromaždenia európskych regiónov (AER)

12. 06. 2024. Delegácia Zhromaždenia AP Vojvodiny na zasadnutí Predsedníctva Zhromaždenia európskych regiónov (AER)

Batumi/Nový Sad 12. júna – Delegácia Zhromaždenia AP Vojvodiny zložená z predsedu Bálinta Juhása a podpredsedov Damira Zobenicu a Aleksandry Maletićovej sa zúčastňuje na Valnom zasadnutí Zhromaždenia európskych regiónov (AER), ktoré sa konalo v gruzínskom meste Batumi v Adžarsku.

Počas dnešného dňa sa predseda Juhás | ceo tekst

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je zastupiteľské teleso občanov, ktoré vynáša predpisy pre vykonávanie zákonov a iných predpisov a normatívnych aktov Republiky Srbska, ktorých vykonávanie bolo zverené Zhromaždeniu, ako aj uznesenia a iné normatívne akty zo svojej príslušnosti. Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má 120 poslancov ktorí sa volia na priamych voľbách, tajným hlasovaním, podľa proporcionálnej volebnej sústavy, na obdobie štyroch rokov... podrobnejšie

Poslanci

Zhromaždenie AP Vojvodiny má 120 poslancov, ktorí sa volia na priamych voľbách...

Podrobnejšie

Štatút APV

Štatút Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Podrobnejšie

Vynesené akty

Databáza aktov obsahuje pokrajinské parlamentné uznesenia, uznesenia, rezolúcie, deklarácie, odporúčania, závery...

Podrobnejšie

Galéria

Galéria fotografií

Podrobnejšie