Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.

Upcoming Events


No announcements currently.

Održana 23. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

08. 06. 2023. Održana 23. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 08. jun – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 23. sednicu, koja je počela minutom ćutanja. Poslanici su na sednici diskutovali i izjašnjavali se o sedam tačaka usvojenog dnevnog reda.

Doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. | ceo tekst

Održana sednica Odbora za propise

07. 06. 2023. Održana sednica Odbora za propise

Novi Sad, 7. jun - Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 20. sednici, razmatrao je sa stanovišta uslađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Predlog pokrajinske | ceo tekst

Održana sednica Odbora za budžet i finansije

07. 06. 2023. Održana sednica Odbora za budžet i finansije

Novi Sad, 7. jun - Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 19. sednici, razmotrio je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. 

Ukupni prihodi i primanja s prenetim neutrošenim sredstvima | ceo tekst

Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

06. 06. 2023. Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Novi Sad, 06. jun - Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 13. sednici, razmotrio je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“. Odbor je nakon razmatranja i usvajanja predložio Skupštini da razmotri navedeni predlog i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku.

Održana sednica Odbora za ravnopravnost polova

06. 06. 2023. Održana sednica Odbora za ravnopravnost polova

Novi Sad, 06. jun - Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju  11. sednicu. Odbor se upoznao sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – omudsmana za 2022. godinu o čemu će obavestiti Skupštinu.

Kako je rečeno u obrazloženju na sednici, prva četiri poglavlja izveštaja čine njegov najvažniji deo i sadrže podatke o ostvarivanju prava u oblasti rodne ravnopravnosti, | ceo tekst

Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

05. 06. 2023. Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 05. jun - U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice četiri skupštinska odbora. Odbor za privredu je na svojoj 9. sednici, razmatrao Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2022. godinu.

Kako je rečeno u obrazloženju na sednici, Agencija je u izveštajnom periodu uspešno sprovela aktivnosti u skladu sa svojim godišnjim planom rada. Između | ceo tekst

The Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina is the representative body of citizens which enacts regulations for enforcement of laws and and other regulations and by-laws of the Republic of Serbia, the enforcement of which is delegated to the Assembly, as well as decisions and other by-laws within their competence. The Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina has 120 Deputies elected in direct elections, by means of balloting, according to proportional representation system, for a four-year term of office... more...

Deputies

Assembly of AP Vojvodina has 120 deputies who are elected in direct elections...

Learn more

APV Statute

Statute of the Autonomous Province of Vojvodina

Learn more

Adopted Acts

Database of acts contains provincial assembly decisions, decisions, declarations, recommendations, conclusions...

Learn more

Gallery

Photo Gallery

Learn more