Acte adresate Adunării Naţionale a Serbiei

Proiecte de legi

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina are dreptul să propună legi, alte reglementări şi acte generale în conformitate cu articolul 107 din Constituţia Republicii Serbia ("Monitorul oficial al RS", nr.98/2006), articolul 150 din Regulamentul Adunării Naţionale a Republicii Serbia ("Monitorul oficiala al RS", nr.52/10) şi în baza articolului 31, liniuţa 17 din Statutul P.A. Voivodina ("Bul. oficial al P.A.Voivodina", nr.20/14).

Propunerea ca Adunarea să fie propunătorul legilor republicane, a altor reglementări şi acte generale însoţită de textul proiectului de lege, al altor reglementări sau act general poate fi prezentată de Guvernul Provincial, deputat, comitetul competent şi grupul de deputaţi (articolul 172 din Regulamentul privind activitatea Adunării P.A. Vojvodina).

 Şedinţele convocate în 2020 - 2024

 1. Proiectul de lege privind reînnoirea patrimoniului cultural-istoric și stimularea dezvoltării oraşului Sremski Karlovci *

 Şedinţele convocate în 2012 - 2016

 1. Proiectul legii de completare a Legii privind sistemul bugetar*
 2. Proiectul legii de modificare şi completare a Legii privind învăţământul universitar*
 3. Proiectul de lege privind Fondul de Dezvoltare al Provinciei Autonome Voivodina*

Şedinţele convocate în 2004 - 2008

 1. Proiectul Legii de completare a Codului penal*
 2. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind radiodifuziunea*
 3. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind băncile*
 4. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind bisericile şi comunităţile confesionale*
 5. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind parcurile naţionale*
 6. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind restituirea livezilor şi păşunilor satelor spre utilizare*
 7. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind asigurările de sănătate*
 8. Proiectul Legii de modificare a Legii privind concesiile*
 9. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind Agenţia de Licenţiere a Administratorilor de Faliment*
 10. Proiectul Legii privind egalitatea de şanse*
 11. Proiectul Legii privind voluntariatul*

Şedinţele convocate în 2000 - 2004

 1. Proiectul Legii de completare a Legii privind accizele şi impozitele pe circulaţia mărfurilor* - Propunere retrasă
 2. Proiectul Legii de completare a Legii privind examenul jurisdicţional*
 3. Proiectul Legii de completare a Legii privind rezervele marfare*
 4. Proiectul Legii de completare a Legii privind radioteleviziunea*
 5. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind uzul oficial al limbilor şi grafiilor*
 6. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind activităţile de interes general în domeniile culturii*
 7. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind exproprierea*
 8. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind editarea publicaţiilor*
 9. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind veniturile publice şi cheltuielile publice*
 10. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind parcurile naţionale*
 11. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind parcurile naţionale*
 12. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind şcoala elementară*
 13. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind planificarea în amenajarea spaţiului şi localităţilor*
 14. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind terenurile agricole*
 15. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind privatizarea*
 16. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind efectuarea independentă a activităţii artistice sau a altei activităţi din domeniul culturii*
 17. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind şcoala medie*
 18. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind mijloacele în proprietatea Republicii Serbia*
 19. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind protecţia mediului*
 20. Proiectul Legii de modificare a Legii privind volumul mijloacelor şi participarea comunelor, oraşelor şi Oraşului Belgrad la impozitul pe venituri şi impozitul pe circulaţia mărfurilor în anul 2004*
 21. Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind autoguvernarea locală*
 22. Proiectul Legii de modificare a Legii privind circulaţia mărfurilor*
 23. Proiectul Legii privind camerele medicilor, stomatologilor şi farmaciştilor*
 24. Proiectul Legii privind responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor omului*
 25. Proiectul Legii de abrogare a Legii privind drepturile acuzatului în detenţiunea Tribunalului Penal Internaţional şi a membrilor familiei sale*
 26. Proiectul Legii privind stabilirea anumitor competenţe ale provinciei autonome*
 27. Proiectul Legii privind restituirea bunurilor şi despăgubirea*

 Amendamente la proiecte de legi

Propunerea ca Adunarea să prezinte amendamente la proiectul de lege republicană poate fi prezentată de Guvernul Provincial, deputat, comitetul competent şi clubul de deputaţi (articolul 171 din Regulamentul Adunării P.A. Vojvodina).

 Şedinţele convocate în 2012 -

 1. Amendamentele la Proiectul Legii privind bugetul Republicii Serbia pentru anul 2013*
 2. Amendamentele I, II şi III la Proiectul de Lege privind bugetul Republicii Serbia pentru anul 2014*
 3. Amendamentele I-VI la Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii privind terenurile agricole*

Şedinţele convocate în 2004 - 2008

 1. Amendamentul la Proiectul Legii privind camerele lucrătorilor sanitari*
 2. Amendamentele I-II la Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind mineritul*
 3. Amendamentele la Proiectul Legii privind protecţia luptătorilor-invalizilor*
 4. Amendamentele la Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind întreprinderile publice şi efectuarea activităţii de interes general*
 5. Amendamentele la Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind refugiaţii*
 6. Amendamentele la Proiectul Legii privind drumurile publice*
 7. Amendamentele la Proiectul Legii privind activitatea de cercetare ştiinţifică*
 8. Amendamentele la Proiectul Legii privind terenurile agricole*
 9. Amendamentele la Proiectul Legii privind învăţământul universitar*
 10. Amendamentele la Proiectul Legii privind protecţia împotriva radiaţiilor neionizate*
 11. Amendamentele la Proiectul Legii privind protecţia sanitară*
 12. Amendamentele I-III la Proiectul Legii privind întreprinderile*
 13. Amendamentele I-VII la Proiectul Legii privind gestionarea deşeurilor*
 14. Amendamentele I-XII la Proiectul Legii privind instrucţia şi educaţia preşcolară*

Şedinţele convocate în 2000 - 2004

 1. Amendamentul la Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind radiodifuziunea*
 2. Amendamentul la Proiectul Legii privind turismul*
 3. Amendamentele la Proiectul Legii privind donaţiile*
 4. Amendamentele la Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii privind efectuarea independentă a activităţii artistice sau a altei activităţi din domeniul culturii*
 5. Amendamentele la Proiectul Legii privind concesiile*
 6. Amendamentele la Proiectul Legii privind bunurile culturale*
 7. Amendamentele la Proiectul Legii privind autoguvernarea locală*
 8. Amendamentele la Proiectul Legii privind Avocatul Poporului*
 9. Amendamentele la Proiectul Legii privind radiodifuziunea*
 10. Amendamentele la Proiectul Legii privind sistemul de protecţie a mediului*
 11. Amendamentele la Proiectul Legii privind combaterea dopingului în sport*
 12. Amendamentele la Proiectul Legii privind telecomunicaţiile*
 13. Amendamentele la Proiectul Legii privind asociaţiile*
 14. Amendamentele la Proiectul Legii privind căile ferate*
 15. Amendamentele I-XI la Proiectul Legii privind protecţia împotriva radiaţiilor neionizate*
 16. Amendamentele la Proiectul Legii privind Agenţia de Privatizare*
 17. Amendamentele la Proiectul Legii privind Fondul de Acţiuni*
 18. Amendamentele la Proiectul Legii privind impozitul plătit într-o rată pe venitul extra şi bunurile extra, dobândite prin folosirea facilitărilor speciale*
 19. Amendamentele la Proiectul Legii privind privatizarea*

* Menţiune: Textele sunt în limba sârbă