A Szerb Nemzetgyűléshez benyújtott javaslatok

Törvényjavaslat

 A Szerb Köztársaság Alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 89/2006. szám) 107. szakaszának, a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése Ügyrendjének (Az SZK Hivatalos Közlönye, 52/10. szám) 150. szakasza, valamint Vajdaság AT Statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/14. szám) 31. szakaszának 17. fordulata alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza jogosult törvényeket, egyéb jogszabályokat és általános aktusokat előterjeszteni.

Javaslatot, hogy a törvényjavaslat, más jogszabály és általános aktus javaslatának szövegét is tartalmazó köztársasági törvény, más jogszabály és általános aktus előterjesztője a Képviselőház legyen, a tartományi kormány, a képviselő, az illetékes bizottság és a képviselői csoport nyújthat be (Vajdaság AT Ügyrendjének 172. szakasza).

2020 - 2024 összehívás

 1. Törvényjavaslat Karlóca fejlesztésének ösztönzéséről és kulturális – történelmi örökségének helyreállításáról *

2012 - 2016 összehívás

 1. Törvényjavaslat a költségvetési rendszerről szóló törvény kiegészítéséről*
 2. Törvényjavaslat a felsőoktatásról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről*
 3. Törvényjavaslat Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjáról*

 2004 - 2008 összehívás

 1. A Büntetőtörvénykönyv kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 2. A műsorszórásról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 3. A pénzintézetekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 4. Az egyházakról és vallásközösségekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 5. A nemzeti parkokról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 6. A közlegelők és legelők a falvaknak használatra való visszajuttatásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 7. Az egészségbiztosításról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat*
 8. A koncesszióról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat *
 9. A Csődgondnokok Engedélyeztetését Végző Ügynökségről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 10. A nemek egyenjogúságáról szóló törvényjavaslat *
 11. A volontőri tevékenységről szóló törvényjavaslat*

2000 - 2004 összehívás

 1. A jövedéki adóról és forgalmi adóról szóló törvény kiegészítéséről szóló törvényjavaslat * - A javaslatot visszavonták
 2. A bírói vizsgáról szóló törvény kiegészítéséről szóló törvényjavaslat*
 3. Az árutartalékokról szóló törvény kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 4. A rádió és televízióról szóló törvény kiegészítéséről szóló törvényjavaslat*
 5. A nyelv és írás hivatalos használatáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 6. A kultúra területén közérdekű tevékenységekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 7. A kisajátításról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 8. A nyomtatványok kiadásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 9. A közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 10. A nemzeti parkokról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 11. A nemzeti parkokról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 12. Az általános iskoláról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 13. A terület és település tervezéséről és rendezéséről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 14. A termőföldről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 15. A privatizációról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 16. A kultúra területén művészi vagy egyéb tevékenység önálló ellátásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 17. A középiskoláról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 18. A Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 19. A környezetvédelemről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 20. Az eszközök összegéről és a községek, városok és Belgrád város a kereseti adóban és a forgalmi adóban a 2004. évben való részvételéről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat *
 21. A helyi önkormányzatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat *
 22. A forgalmi adóról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat *
 23. Az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi kamarákról szóló törvényjavaslat *
 24. Az emberi jogok megszegéséért járó felelősségről szóló törvényjavaslat *
 25. A Nemzetközi Büntetőtörvényszéknél előzetes letartóztatásban levő vádlott és családtagjainak jogairól szóló törvény hatályának megszűnéséről szóló törvényjavaslat *
 26. Az autonóm tartomány egyes hatásköreinek meghatározásáról szóló törvényjavaslat *
 27. A vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvényjavaslat *

 Módosító javaslatok

 Javaslatot, hogy a Képviselőház módosító javaslatot nyújtson be a köztársasági törvényjavaslatra, a tartományi kormány, az illetékes bizottság és a képviselői csoport nyújthat be (Vajdaság AT Ügyrendjének 171. szakasza).

 2012 - összehívás

 1. Módosító javaslatok a Szerb Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatra*
 2. I., II. és III. módosító javaslat a Szerb Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatra*
 3. A mezőgazdasági földterületekről szóló törvényt módosító és kiegészítő törvényjavaslatra tett I-VI. módosító javaslat

2004 - 2008 összehívás

 1. Módosító javaslat az egészségügyi dolgozók kamarájáról szóló törvényjavaslatra *
 2. I. és II. módosító javaslat a bányászatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslatra*
 3. Módosító javaslatok a harcos- és rokkantvédelemről szóló törvényjavaslatra *
 4. Módosító javaslatok a közvállalatokról és közérdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslatra *
 5. Módosító javaslatok a menekültekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslatra *
 6. Módosító javaslatok a közutakról szóló törvényjavaslatra *
 7. Módosító javaslatok a tudományos kutatómunkáról szóló törvényjavaslatra *
 8. Módosító javaslatok a termőföldről szóló törvényjavaslatra *
 9. Módosító javaslatok a felsőoktatásról szóló törvényjavaslatra *
 10. Módosító javaslatok a nem ionizáló sugárzásoktól való védelemről szóló törvényjavaslatra *
 11. Módosító javaslatok az egészségvédelemről szóló törvényjavaslatra *
 12. I.-III. módosító javaslatok az egyesületekről szóló törvényjavaslatra *
 13. I.-VII. módosító javaslatok a hulladékkezelésről szóló törvényjavaslatra *
 14. I.-XII. módosító javaslatok az iskoláskor előtti oktatásról és nevelésről szóló törvényjavaslatra*

2000 - 2004 összehívás

 1. Módosító javaslat a műsorszórásról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslatra *
 2. Módosító javaslat a turizmusról szóló törvényjavaslatra*
 3. Módosító javaslatok a támogatásokról szóló törvényjavaslatra *
 4. Módosító javaslatok a kultúra területén művészi vagy egyéb tevékenység önálló ellátásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslatra*
 5. Módosító javaslatok a koncesszióról szóló törvényjavaslatra*
 6. Módosító javaslatok a kulturális javakról szóló törvényjavaslatra *
 7. Módosító javaslatok a helyi önkormányzatról szóló törvényjavaslatra *
 8. Módosító javaslatok a Népügyvédről szóló törvényjavaslatra *
 9. Módosító javaslatok a műsorszórásról szóló törvényjavaslatra *
 10. Módosító javaslatok a környezetvédelmi rendszerről szóló törvényjavaslatra *
 11. Módosító javaslatok a dopping sportban való megakadályozásáról szóló törvényjavaslatra *
 12. Módosító javaslatok a távközlésről szóló törvényjavaslatra *
 13. Módosító javaslatok az egyesületekről szóló törvényjavaslatra *
 14. Módosító javaslatok a vasutakról szóló törvényjavaslatra *
 15. I.-XI. módosító javaslatok a nem ionizáló sugárzásoktól való védelemről szóló törvényjavaslatra*
 16. Módosító javaslatok a Privatizációs Ügynökségről szóló törvényjavaslat *
 17. Módosító javaslatok az Akcióalapról szóló törvényjavaslat*
 18. Módosító javaslatok a külön kedvező lehetőségek kihasználásával szerzett extra jövedelem- és extra vagyon egyösszegű adójáról szóló törvényjavaslat *
 19. Módosító javaslatok a privatizációról szóló törvényjavaslat *

 * Megjegyzés: A szövegek szerb nyelvűek.