Prijedlozi upućeni Narodnoj skupštini Srbije

Prijedlog zakona

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ima pravo predlaganja zakona, drugih propisa i općih akata na temelju članka 107. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br.98/2006), na temelju članka 150. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije ("Sl.glasnik RS", br.52/10) i na temelju članka 31. redak 17. Statuta AP Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br.20/14).

Prijedlog da Skupština AP Vojvodine bude predlagač republičkog zakona,drugih propisa i općih akata s tekstom za prijedlog zakona, drugog propisa i općeg akta može podnijeti Pokrajinska vlada, zastupnik, nadležni odbor i zastupnička skupina (čl.172 Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine).

Saziv 2020 - 2024

 1. Prijedlog zakona o obnovi kulturno-povijesne baštine i poticanju razvoja Srijemskih Karlovaca*

Saziv 2012 - 2016

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o proračunskom sustavu*
 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju*
 3. Prijedlog zakona o Razvojnom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine*

Saziv 2004 - 2008

 1. Prijedlog zakona o dopunama Kaznenog zakonika*
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiodifuziji*
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama*
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o crkvama i vjerskim zajdnicama*
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima*
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korištenje*
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju*
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o koncesijama*
 9. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravitelja*
 10. Prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova*
 11. Prijedlog zakona o volontiranju*

Saziv 2000 - 2004

 1. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o akcizama i porezima na promet *- Povučen predlog
 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnom ispitu*
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o robnim rezervama*
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radio televiziji*
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o službenoj uporabi jezika i pisama*
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnostima od općeg interesa u područijima kulture*
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji*
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdavanju publikacije*
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima*
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima*
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima*
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi*
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju u uređenju prostora i naselja*
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu*
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji*
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umjetničke ili druge djelatnosti u područje kulture*
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi*
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima u vlasništvu Republike Srbije*
 19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša*
 20. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obujmu sredstava i udjelu općina, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini*
 21. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi*
 22. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet*
 23. Prijedlog zakona o liječničkim, stomatološkim i farmaceutskim komorama*
 24. Prijedlog zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava*
 25. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o pravima optuženog u pritvoru Mađunarodnog kaznenog tribunala i članova njegove obitelji*
 26. Prijedlog zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine*
 27. Prijedlog zakona o vraćanju imovine i obeštećenju*

Amandmani na Prijedlog zakona

Prijedlog da Skupština AP Vojvodine podnese amandman na prijedlog republičkog zakona može podnijeti Pokrajinska vlada, zastupnik, nadležni odbor i zastupnička skupina (čl.171 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine).

Saziv 2012 -

 1. Amandmani na Prijedlog zakona o proračunu Republike Srbije za 2013. godinu*
 2. Amandmani I., II. i III. na Priјedlog zakona o proračunu Republike Srbije za 2014. godinu*
 3. Amandmani I.-VI. na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu*

Saziv 2004 - 2008

 1. Amandman na Prijedlog zakona o komorama zdravstvenih djelatnika*
 2. Amandmani I.-II. na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu*
 3. Amandmani na Prijedlog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti*
 4. Amandmani na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim poduzećima i obavljanju djelatnosti od općeg interesa*
 5. Amandmani na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama*
 6. Amandmani na Prijedlog zakona o javnim putevima*
 7. Amandmani na Prijedlog zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti*
 8. Amandmani na Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu*
 9. Amandmani na Prijedlog zakona o visokom obrazovanju*
 10. Amandmani na Prijedlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja*
 11. Amandmani na Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti*
 12. Amandmani od I.-III. na Prijedlog zakona o udrugama*
 13. Amandmani od I.-VII. na Prijedlog zakona o upravljanju otpadom*
 14. Amandmani od I.-XII. na Prijedlog zakona o predškolskom obrazovanju i odgoju*

Saziv 2000 - 2004

 1. Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiodifuziji*
 2. Amandman na Prijedlog zakona o turizmu*
 3. Amandmani na Prijedlog zakona o donacijama*
 4. Amandmani na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o samostalnom obavljanju umjetničke ili druge djelatnosti u području kulture*
 5. Amandmani na Prijedlog zakona o koncesiji*
 6. Amandmani na Prijedlog zakona o kulturnim dobrima*
 7. Amandmani na Prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi*
 8. Amandmani na Prijedlog zakona o Narodnom odvjetniku*
 9. Amandmani na Prijedlog zakona o radiodifuziji*
 10. Amandmani na Prijedlog zakona o sustavu zaštite okoliša*
 11. Amandmani na Prijedlog zakona o spriječavanju dopinga u sportu*
 12. Amandmani na Prijedlog zakona o telekomunikacijama*
 13. Amandmani na Prijedlog zakona o udrugama*
 14. Amandmani na Prijedlog zakona o željeznici*
 15. Amandmani od I.-XI. na Prijedlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja*
 16. Amandmani na Prijedlog zakona o Agenciji za privatizaciju*
 17. Amandmani na Prijedlog zakona o Akcijskom fondu*
 18. Amandmani na Prijedlog zakona o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu, stečene iskorištavanjem posebnih pogodnosti*
 19. Amandmani na Prijedlog zakona o privatizaciji*

*Napomena: Tekstovi su na srpskom jeziku.