Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.

Наяви подїйох


Моментално нєт наяви подїйох.

Расписани избори за посланике у Скупштину АП Војводине за 17. децембар 2023. године

16. 11. 2023. Расписани избори за посланике у Скупштину АП Војводине за 17. децембар 2023. године

Нови Сад, 16. новембар - На основу члана 40. став 5. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14), члана 60. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 40/23) и члана 4. Одлуке о превременом престанку мандата Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 48/23), | цео текст

Одржана седница Одбора за културу и јавно информисање

16. 11. 2023. Одржана седница Одбора за културу и јавно информисање

Нови Сад, 16. новембар - Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 13. седници, утврдио је Листу кандидата који су испунили услове спроведеног Јавног конкурса за избор кандидата за чланове  Програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“. Одбор ће Листу кандидата доставити Управном одбору Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ на даљи поступак. | цео текст

Одржана 28. седница Скупштине АП Војводине

16. 11. 2023. Одржана 28. седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад, 16. новембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 28. седници, већином гласова од укупног броја посланика, донела је Одлуку о превременом престанку мандата Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Правни основ за доношење Одлуке о превременом престанку мандата Скупштине Аутономне покрајине Војводине садржан је у члану 40. став 1. Статута Аутономне покрајине Војводине којим је прописано да Скупштини | цео текст

Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

16. 11. 2023. Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Нови Сад, 16. новембар - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 15. седницу у актуелном скупштинском сазиву. Одбор је утврдио истоветност текстова 12 покрајинских скупштинских одлука на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком. У питању су: Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. | цео текст

Одржана седница Одбора за културу и јавно информисање

10. 11. 2023. Одржана седница Одбора за културу и јавно информисање

Нови Сад, 10. новембар - Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 12. седници, једногласно је утврдио Листу свих пријављених кандидата који испуњавају услове Јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета јавне медијске установе „Радио-телевизијa Војводине“. 

Одржана 27. седница Скупштине АП Војводине

06. 11. 2023. Одржана 27. седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад, 06. новембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је своју 27. седницу у актуелном сазиву. На почетку седнице, минутом ћутања, одата је пошта преминулом председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору.

Пре почетка седнице, председници и представници свих посланичких група у покрајинском парламенту саопштили су да на данашњој седници неће бити расправе ни по једној тачки дневног реда, у знак поштовања | цео текст

Скупштина Автономней Покраїни Войводини то представитeльнe цело гражданох хторе приноши прeдписаня за вивeршованє законох и других прeдписаньох и общих актох Републики Сeрбиї, чийо вивeршованє зверенe Скупштини, як и одлуки и други общи акти зоз своєй компeтeнциї. Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибeра на нєпоштредних вибeранкох, зоз тайним гласаньом, по пропорционалнeй вибeранковeй системи, на штири роки... обсяжнєйше

Посланїки

Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибера на нєпоштредних виберанкох...

Детальнєйше

Статут АПВ

Статут Автономней Покраїни Войводини

Детальнєйше

Принєшени акти

База актох облапя покраїнски скупштински одлуки, одлуки, резолуциї, декларациї, препоруки, заключеня...

Детальнєйше

Ґалерия

Ґалерия фотоґрафийох

Детальнєйше