Održana sednica Odbora za kulturu i javno informisanje

12. 09. 2023. Održana sednica Odbora za kulturu i javno informisanje

Novi Sad, 12. septembar – Odbor za kulturu i javno informisanje, na svojoj 9. sednici, utvrdio je Listu kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio – televizija Vojvodine“ (RTV) i uputio je Upravnom odboru te javne medijske ustanove na dalji postupak.

Članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“ bira Upravni odbor RTV-a, na predlog | ceo tekst

Održana 25. sednica Skupštine AP Vojvodine

29. 08. 2023. Održana 25. sednica Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 29. avgust – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 25. sednici, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. 

Drugi po redu rebalans budžeta AP Vojvodine u 2023. godini utvrđen je u iznosu od 122,9 milijardi dinara i veći je za 6,2 milijarde u odnosu na prethodni rebalans. Osnovni razlog za donošenje drugog po redu rebalansa pokrajinskog | ceo tekst

Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

28. 08. 2023. Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 28. avgust – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice tri skupštinska odbora. Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 15. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, | ceo tekst

Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

25. 08. 2023. Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 25. avgust - U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice tri skupštinska odbora. Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 15. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od | ceo tekst

Održana sednica Odbora za obrazovanje i nauku

24. 08. 2023. Održana sednica Odbora za obrazovanje i nauku

Novi Sad, 24. avgust - Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, na svojoj 18. sednici, razmotrio je Informaciju o preduzetim merama radi utvrđivanja stanja u oblasti bezbednosti dece i učenika sa predlogom zaključaka. Informaciju je Odboru predstavila Slađana Bursać, zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Odbor je prihvatio navedenu informaciju sa predlogom zaključaka. | ceo tekst

Održana sednica Odbora za urbanizam,prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

24. 08. 2023. Održana sednica Odbora za urbanizam,prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Novi Sad, 24. avgust - Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 15. sednici, razmatrao je i usvojio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IV reda granični prelaz sa Mađarskom Bački Breg – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran -Bečej – | ceo tekst

The Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina is the representative body of citizens which enacts regulations for enforcement of laws and and other regulations and by-laws of the Republic of Serbia, the enforcement of which is delegated to the Assembly, as well as decisions and other by-laws within their competence. The Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina has 120 Deputies elected in direct elections, by means of balloting, according to proportional representation system, for a four-year term of office... more...

Deputies

Assembly of AP Vojvodina has 120 deputies who are elected in direct elections...

Learn more

APV Statute

Statute of the Autonomous Province of Vojvodina

Learn more

Adopted Acts

Database of acts contains provincial assembly decisions, decisions, declarations, recommendations, conclusions...

Learn more

Gallery

Photo Gallery

Learn more