Serviciul Adunării

Activitățile de specialitate și alte activități pentru nevoile Adunării, comitetelor, deputaților și ale cluburilor de deputați le efectuează Serviciul Adunării
Organizarea, sarcinile și activitatea Serviciului Adunării se stabilește prin Hotărârea privind organizarea și activitatea serviciului Adunării Provinciei Autonome Voivodina.

Secretarul general al Adunării conduce activitatea serviciului.

Secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este dr. Sandra Stojković.

Contact

Tel: +381 21 487-4124

Fax: +381 21 456-241

e-mail: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs


Locțiitor al secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina

 


În cadrul Serviciului se înființează: unităţi organizatorice interne speciale – cabinetul şi secretariatul, unitățile interne de bază – sectoarele și unitățile interne restrânse.

Specială:

Sectoare:


CABINETUL PREȘEDINTELUI

În cadrul Cabinetului se efectuează următoarele activități: analiza actelor pe care le dezbate Adunarea și a altor acte adresate președintelui și vicepreședinților Adunării: organizarea și coordonarea activităților care se referă la realizarea cooperării dintre președintele și vicepreședinții Adunării și organele provinciale și de stat, organizații și instituții internaționale; activități de consultanță care sunt de interes pentru președintele Adunării și care sunt în legătură cu executarea obligațiilor acestuia în Adunare și cu alte organe și organizații; organizarea deplasărilor în interes de serviciu și a apariției în public a președintelui și vicepreședinților Adunării; pregătirea materialelor pentru convorbirile președintelui, vicepreședinților și ale deputaților provinciali cu delegații și oaspeți din străinătate; activități de consultanță și administrative alte activități de importanță pentru efectuarea funcției de președinte și vicepreședinte al Adunării P.A.V.


SECRETARIATUL ADUNĂRII

În cadrul Secretariatului se efectuează activităţi de specialitate, analitice şi juridice referitoare la pregătirea şi organizarea şedinţelor Adunării, elaborarea actelor juridice pe care le emite secretarul general,  alte activităţi de specialitate şi administrative în scopul avansării activităţii Adunării şi a Serviciului Adunării conform standardelor moderne  de bună administraţie şi guvernare  şi realizarea unei conduceri eficiente a Serviciului Adunării, crearea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt şi lung cu planuri de activitate ale Adunării şi Serviciului Adunării, dezvoltarea şi avansarea cooperării cu Serviciul Adunării Naţionale şi cu serviciile adunărilor regionale şi locale, consolidarea rolului Serviciului Adunării la dezvoltarea parlamentului, crearea şi elaborarea măsurilor şi acţiunilor specifice pentru promovarea procedurilor şi sarcinilor de lucru în Serviciul Adunării.

Contact

Şeful Secretariatului Adunării: 

Tel: +381 21 487-

e-mail: @skupstinavojvodine.gov.rs


SECTORUL PENTRU PREGĂTIREA ŞEDINŢELOR ADUNĂRII, ALE ORGANISMELOR DE LUCRU ŞI TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE

În cadrul Sectorului pentru pregătirea şedinţelor Adunării, ale organismelor de lucru şi tehnologiile informaţionale se efectuează activităţi normativ - juridice, analitice - de documentaţie şi operative – de specialitate referitoare la pregătirea şi organizarea şedinţelor Adunării şi activităţile organismelor de lucru ale Adunării şi activităţile cluburilor de deputaţi în Adunare; procurarea şi redactarea materialelor necesare pentru ţinerea şedinţelor Adunării; elaborarea actelor adoptate la şedinţa Adunării şi pregătirea acestora pentru publicarea în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina“; pregătirea şi organizarea şedinţelor organismelor de lucru şi ale cluburilor de deputaţi; acordarea de ajutor de specialitate deputaţilor la aplicarea Regulamentului privind activitatea Adunării; se asigură aplicarea şi dezvoltarea tehnologiilor informaţionale la Adunare şi activităţi aferente care se referă la administraţie, programare şi service.

În cadrul Sectorului pentru pregătirea şedinţelor Adunării, ale organismelor de lucru şi tehnologiile informaţionale se constituie următoarele unităţi interne restrânse:

a) Departamentul pentru pregătirea şi elaborarea şedinţelor Adunării;

b) Secţia pentru activităţile organismelor de lucru şi ale cluburilor de deputaţi;

v) Secţia pentru tehnologiile informaţionale.

Contact

Secretar general adjunct interimar: Sandra Srdanović

Tel: +381 21 487-4903

e-mail: srdanovics@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Departamentului pentru pentru pregătire și elaborare a materialelor pentru ședințele Adunării: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

e-mail: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Secției pentru activitățile organismelor de lucru și ale cluburilor de deputați: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4124

e-mail: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Secției pentru tehnologiile informaționale: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

e-mail: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs


SECTORUL PENTRU ACTIVITĂŢI JURIDICE, RESURSE UMANE ŞI ACTIVITĂŢI DE REGISTRATURĂ

În cadrul Sectorului pentru activităţi juridice, resurse umane şi activităţi de registratură se efectuează activităţi normativ-juridice, analitice - de documentaţie şi operative – de specialitate pentru nevoile secretarului general al Adunării; pregătirea proiectelor de acte generale şi cu caracter individual pe care le emite secretarul general al Adunării cu privire la organizarea şi activitatea Serviciului; activităţi de administrare a resurselor umane; activităţi din domeniul muncii şi al raporturilor de muncă; urmărirea şi aplicarea legilor şi a altor reglementări care se referă la muncă şi raporturile de muncă în cadrul Serviciului şi Adunării; pregătirea şi elaborarea planului de resurse umane; analiza nevoilor de instruire şi perfecţionare a angajaţilor; ţinerea evidenţei resurselor umane; activităţi operative - de specialitate pentru nevoile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor Adunării şi activităţi de registratură.

În cadrul Sectorului pentru activităţi juridice, resurse umane şi activităţi de registratură se constituie următoarele unităţi interne restrânse:

a) Departamentul pentru activităţi juridice de muncă;

b) Departamentul pentru resurse umane şi activităţi administrative;

       - Grupa pentru activităţi administrative;

v) Registratura.

Contact

Secretar general adjunct interimar: Aleksandar Jovanović, de profesie licenţiat în economie

Tel: +381 21 487-4155

e-mail: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Departamentului pentru activități juridice și de muncă: 

Tel: +381 21 487-

e-mail: @skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Departamentului pentru activitățile resurselor umane și administrative: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

e-mail: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Grupului pentru activități administrative: Milica Tepić

Tel: +381 21 487-4124

e-mail: mtepic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Registraturii: Mirjana Stojanović

Tel: +381 21 487-4272

e-mail: mstojanovic@skupstinavojvodine.gov.rs


SECTORUL PENTRU ACTIVITĂŢI FINANCIARE, COOPERAREA INTERREGIONALĂ ŞI PROTOCOL

În cadrul Sectorului pentru activităţi financiare, cooperarea interregională şi protocol se efectuează activităţi financiare, de documentaţie, de informatică, administrative, operative de specialitate; elaborarea informaţiilor, rapoartelor şi analizelor din domeniul gestiunii financiare-materiale; pregătirea documentaţiei pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice; activităţi de organizare a conferinţelor de presă şi anunţarea şedinţelor Adunării şi ale organismelor ei de lucru; redactarea comunicatelor de presă, stabilirea şi întreţinerea contactelor cu mass-media, urmărirea şi analiza mediilor autohtone şi străine; postarea comunicatelor, informaţiilor şi înştiinţărilor şi a activităţilor zilnice ale Adunării pe prezentarea internet a Adunării; activităţi de stabilire şi avansare a cooperării interparlamentare şi interregionale şi a dezvoltării rapide a parteneriatului cultural şi economic între regiuni şi activităţi de protocol pentru nevoile preşedintelui Adunării, vicepreşedinţilor Adunării şi ale secretarului general al Adunării.

În cadrul Sectorului pentru activităţi financiare, cooperarea interregională şi protocol se constituie următoarele unităţi interne restrânse:

а) Departamentul pentru activităţi financiare şi achiziţii publice;

b) Secţia pentru relaţiile cu publicul;

v) Departamentul pentru cooperarea interparlamentară şi interregională şi activităţi de protocol..

Contact

Secretar general adjunct interimar: Nenad Benović, de profesie licenţiat în economie

Tel: +381 21 487-4133

e-mail: nbenovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Departamentului pentru activități financiare și achiziții publice: Dragana Stojanović

Tel: +381 21 487-4127

e-mail: stojanovicd@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al secției pentru relații cu publicul: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

e-mail: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Şefa Departamentului pentru cooperarea interparlamentară şi interregională şi activităţi de protocol: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

e-mail: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs