Символи Автономней Покраїни Войводини

Символи Автономней Покраїни Войводини тоти: застава, традиционална застава, герб и традиционални герб.

Застава АП Войводини

Застава АП Войводини составена з трох фарбох, червеней, белавей и билей хтори положени водоровно у зрозмири 1:8:1. У штредку белавого поля ше находза пошоровани до кругу три гвизди жовтей фарби.

 

Застава АП Войводини
 
Превежнїце у лєпшей резолуциї:
Застава АП Војводине, векторски, cdr, 140 KB
Застава АП Војводине, 771x387, jpeg, 24 KB
Застава АП Војводине, 722x388, png, 18.9 KB

 

Традиционална застава АП Войводини

Застава АП Войводини то традиционална трифарбова застава зоз горизонталнима полями истих висинох червеней, белавей и билей фарби, од горе на долу. Розмира застави 3:2 (длужина спрам висини).

 

Традиционална застава АП Војводине

 

Превежнїце у лєпшей резолуциї:

Традиционална застава АП Войводини, векторски, ai, 241 KB
Традиционална застава АП Войводини, jpeg, 723 KB
Традиционална застава АП Войводини, png, 226 KB

 

Заставу и традиционалну заставу АП Войводини ше виклада вєдно зоз заставу Републики Сербиї кед зоз законом або другим предписаньом предвидзене викладанє застави Републики Сербиї, з поставяньом на право од застави Републики Сербиї.

Герб АП Войводини

Герб АП Войводини то щит хтори зложени зоз трох польох, двох вертикалних и єдного положеного на хторих змесцени историйни герби Бачкей, Банату и Сриму, патраци з лїва на право. У вертикалним полю лїво змесцени историйни герб Бачкей – Апостол Павле на цмей, кральовски белавей фарби стої боси на желєним полю заруцени зоз кафовим плащом, зоз златним ореолом коло глави и трима у правей руки меч билей фарби зоз златним рукохватом и одбивнїками за руку, обраценим на долу, а у лївей руки трима кнїжку зоз чарнима рамиками. У вертикалним полю на право змесцени историйни герб Банату – на червеним полю ше находзи вертикално поставени златни лєв обрацени на право зоз шаблю у правей лаби. У положеним полю ше находзи историйни герб Сриму – у цмим, кральовски белавим полю єст три стриберни пантлїки – рики Босут, Сава и Дунай, под другу пантлїку на желєним полю ше одпочива єлень зоз златним ременьчком коло шиї, а за нїм рошнє чемпрес.

 

Герб АП Войводини
 
Превежнїце у лєпшей резолуциї:
 

Традиционални герб АП Войводини

Герб АП Войводини то традиционални герб зоз 1848. року зоз червеним щитом на хторим стриберни криж медзи штирома златнима оцилами хторим орубенци обрацени ґу слупу крижа. Щит опасани з отвореним венцом хтори составени зоз, з лївого боку жалудзовима, а з правого боку маслиновима конарчками природних фарбох хтори долу завязани з белаву пантлїчку. Щит лєжи на войводскей порфири (плащу) з трома ранцами, хтора виши под заварту войводску коруну, на два часци роздзелєней, хтору закрива штреднї ранц порфири.

Традиционални герб АП Войводини

 

 

Превежнїце у лєпшей резолуциї:

Традиционални герб АП Войводини, векторски, ai, 4.291 KB
Традиционални герб АП Войводини, jpeg, 268 KB
Традиционални герб АП Войводини, png, 200 KB

Традиционална застава зоз традиционалним гербом

 

 Традиционална застава зоз традиционалним гербом

Превежнїце у лєпшей резолуциї:

 

Покраїнскa скупштинскa одлукa о випатрунку и хаснованю символох и традиционалних символох Автономней Покраїни Войводини

Службени новини 51/2016