Simboli Autonomne pokrajine Vojvodine

Simboli Autonomne pokrajine Vojvodine jesu: zastava, tradicionalna zastava, grb i tradicionalni grb.

Zastava AP Vojvodine

Zastava AP Vojvodine sastoji se od tri boje, crvene, plave i bele, položene vodoravno u srazmeri 1:8:1. U sredini plavog polja nalaze se poređane u krug tri zvezde žute boje.

 

Zastava AP Vojvodine
 
Preuzmite u boljoj rezoluciji:
Zastava AP Vojvodine, vektorski, cdr, 140 KB
Zastava AP Vojvodine, 771x387, jpeg, 24 KB
Zastava AP Vojvodine, 722x388, png, 18.9 KB

 

Tradicionalna zastava AP Vojvodine

Zastava AP Vojvodine jeste tradicionalna trobojka sa horizontalnim poljima istih visina crvene, plave i bele boje, odozgo na dole. Razmera zastave je 3:2 (dužina prema visini).

 

Tradicionalna zastava AP Vojvodine

 

Preuzmite u boljoj rezoluciji:

Tradicionalna zastava AP Vojvodine, vektorski, ai, 241 KB
Tradicionalna zastava AP Vojvodine, jpeg, 723 KB
Tradicionalna zastava AP Vojvodine, png, 226 KB

 

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine ističu se uporedo sa zastavom Republike Srbije kada je zakonom ili drugim propisom predviđeno isticanje zastave Republike Srbije, postavljanjem desno od zastave Republike Srbije.

Grb AP Vojvodine

Grb AP Vojvodine je štit složen iz tri polja, dva uspravna i jednim položenim na kojima su smešteni istorijski grbovi Bačke, Banata i Srema, gledajući sa leva u desno. U uspravnom polju levo smešten je istorijski grb Bačke - Apostol Pavle na modroj, kraljevski plavoj boji stoji bosonog na zelenom polju ogrnut braon plaštom, sa zlatnim oreolom oko glave i drži u desnoj ruci mač bele boje sa zlatnim rukohvatom i odbojnicima za ruku, okrenutim na dole, a u levoj ruci drži knjigu crnih korica. U uspravnom polju desno smešten je istorijski grb Banata - na crvenom polju nalazi se uspravno postavljen zlatni lav okrenut na desno sa sabljom u desnoj šapi. U položenom polju je istorijski grb Srema - u modrom, kraljevski plavom polju tri srebrne trake - reke Bosut, Sava i Dunav, ispod druge trake na zelenom polju odmara se jelen sa zlatnom ogrlicom oko vrata, a iza njega raste čempres.

 

Grb AP Vojvodine
 
Preuzmite u boljoj rezoluciji:
 

Tradicionalni grb AP Vojvodine

Grb AP Vojvodine jeste tradicionalni grb iz 1848. godine sa crvenim štitom na kome je srebrni krst između četiri zlatna ocila, bridovima (ivicama) okrenutim ka stubu krsta. Štit je opasan otvorenim vencem sastavljenim od, s leve strane žirove, a s desne strane maslinove grančice prirodnih boja koje su dole vezane plavom pantljikom. Štit leži na vojvodskoj porfiri (plaštu) sa tri nabora, visećoj ispod zatvorene vojvodske krune, na dva dela razdeljene, koja pokriva srednji nabor porfire.