Simboli Autonomne Pokrajine Vojvodine

Simboli Autonomne Pokrajine Vojvodine jesu: zastava, tradicionalna zastava, grb i tradicionalni grb.

Zastava AP Vojvodine

Zastava AP Vojvodine sastoji se od tri boje, crvene, plave i bijele, položene vodoravno u omjeru 1:8:1. U sredini plavog polja nalaze se poredane u krug tri zvijezde žute boje.

 

Zastava AP Vojvodine
 
Preuzmite u boljoj rezoluciji:
Zastava AP Vojvodine, vektorski, cdr, 140 KB
Zastava AP Vojvodine, 771x387, jpeg, 24 KB
Zastava AP Vojvodine, 722x388, png, 18.9 KB

 

Tradicionalna zastava AP Vojvodine

Zastava AP Vojvodine jeste tradicionalna trobojka s vodoravnim poljima istih visina crvene, plave i bijele boje, odozgo na dolje. Omjer zastave je 3:2 (dužina prema visini).

 

Tradicionalna zastava AP Vojvodine

 

Preuzmite u boljoj rezoluciji:

Tradicionalna zastava AP Vojvodine, ai, 241 KB
Tradicionalna zastava AP Vojvodine, jpeg, 723 KB
Tradicionalna zastava AP Vojvodine, png, 226 KB

 

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine ističu se uporedo sa zastavom Republike Srbije kada je zakonom ili drugim propisom predviđeno isticanje zastave Republike Srbije, postavljanjem desno od zastave Republike Srbije.

Grb AP Vojvodine

Grb AP Vojvodine je štit sastavljen iz tri polja, dva okomita i jednim položenim na kojima su smješteni povijesni grbovi Bačke, Banata i Srijema, gledajući s lijeva u desno. U okomitom polju lijevo smješten je povijesni grb Bačke - Apostol Pavao na modroj, kraljevski plavoj boji stoji bosonog na zelenom polju zaogrnut smeđim plaštom, sa zlatnom aureolom oko glave i drži u desnoj ruci mač bijele boje sa zlatnim rukohvatom i odbojnicima za ruku, okrenutim na dolje, a u lijevoj ruci drži knjigu crnih korica. U okomitom polju desno smješten je povijesni grb Banata - na crvenom polju nalazi se okomito postavljen zlatni lav okrenut u desno sa sabljom u desnoj šapi. U položenom polju je povijesni grb Srijema - u modrom, kraljevski plavom polju tri srebrne trake - rijeke Bosut, Sava i Dunav, ispod druge trake na zelenom polju odmara se jelen sa zlatnom ogrlicom oko vrata, a iza njega raste čempres.

 

Grb AP Vojvodine
 
Preuzmite u boljoj rezoluciji:
 

Tradicionalni grb AP Vojvodine

Grb AP Vojvodine jeste tradicionalni grb iz 1848. godine s crvenim štitom na kome je srebrni križ između četiri zlatna ognjila, bridovima (rubovima) okrenutim ka stupu križa. Štit je opasan otvorenim vijencem sastavljenim od, s lijeve strane žirove, a s desne strane maslinove grančice prirodnih boja koje su dolje vezane plavom vrpcom. Štit leži na vojvodskoj porfiri (plaštu) sa tri nabora, visećoj ispod zatvorene vojvodske krune, na dva dijela razdijeljene, koja pokriva srednji nabor porfire.