Архива вистох

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.

09. 02. 2024.Прва седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Нови Сад, 09. фебруар – Скупштина АП Војводине почела је данас Прву седницу, на којој је сагласно члану 9. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 28/14) и члану 5. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине | цео текст

09. 02. 2024.Прва седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Нови Сад, 09. фебруар – Сагласно члану 9. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 28/14) и члану 5. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („ Службени лист АПВ“, број: 60/2018 – пречишћен текст), Скупштина АП Војводине усвојила је Извештај Комисије за потврђивање мандата посланика Скупштине Аутономне покрајине Војводине | цео текст

09. 02. 2024.Прва седница Скупштине АП Војводине

У петак, 09. фебруара, у 10.00 часова, у Великој сали Скупштине АП Војводине одржаће се Прва седница Скупштине АП Војводине.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и Пословником о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на првој седници Скупштине потврђују се мандати посланика, образују посланичке групе, врши се избор председника и потпредседника Скупштине, именује се | цео текст