Arhiva vesti

01. 06. 2023.Delegacija Državnog zbora Slovenije u poseti Skupštini APV

Novi Sad, 01. jun – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor sastao se danas sa delegacijom poslanika Državnog zbora Republike Slovenije koji su članovi Grupe prijateljstva sa Republikom | ceo tekst

01. 06. 2023.Predsednik Pastor prima delegaciju Državnog zbora Republike Slovenije

U četvrtak, 01. juna, u 11.30 časova, u sali 2 Skupštine AP Vojvodine, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor primiće poslanike Državnog zbora Republike Slovenije koji su članovi Grupe prijateljstva sa Srbijom, kao i ambasadora Republike Slovenije u Beogradu Nj.E. Damjana Berganta. Sastanku će prisustvovati narodni poslanici koji su članovi Poslaničke grupe prijateljstva sa Slovenijom u Narodnoj skupštini Republike Srbije. | ceo tekst

05. 06. 2023.Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 05. jun - U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice četiri skupštinska odbora. Odbor za privredu je na svojoj 9. sednici, razmatrao Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2022. godinu.

Kako je rečeno u | ceo tekst

05. 06. 2023.Sednica Odbora za nacionalnu ravnopravnost

U ponedeljak, 5. juna 2023. godine, u sali na drugom spratu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 12.30 časova, biće održana 6. sednica Odbora za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. RAZMATRANjE GODIŠNjEG IZVEŠTAJA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMUDSMANA ZA 2022. GODINU;
  2. PITANjA I PREDLOZI.
 
 
 

Molimo | ceo tekst

05. 06. 2023.Sednica Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu

U ponedeljak, 5. juna 2023. godine, u Svečanom salonu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 12.00 časova, biće održana 12. sednica Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2022. GODINU,
  2. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2022. | ceo tekst

05. 06. 2023.Zajednička sednica Odbor za ravnopravnost polova i Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i rad

U ponedeljak, 05. juna 2023. godine, u sali 3 zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 13.00 časova, biće održana zajednička sednica Odbor za ravnopravnost polova i Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i rad u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2022. GODINU.

 

Molimo da izveštavate

06. 06. 2023.Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 06. jun - Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 13. sednici, razmotrio je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“. Odbor je nakon razmatranja i usvajanja | ceo tekst

06. 06. 2023.Održana sednica Odbora za ravnopravnost polova

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 06. jun - Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju  11. sednicu. Odbor se upoznao sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – omudsmana za 2022. godinu o čemu će obavestiti Skupštinu.

Kako je rečeno u obrazloženju | ceo tekst

06. 06. 2023.Sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

U utorak, 6. juna 2023. godine, u sali na drugom spratu zgrade Skupštine AP Vojvodin sa početkom u 11,00 časova, biće održana 13. sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „SLATINE U DOLINI ZLATICE“,
  2. PITANjA I PREDLOZI. | ceo tekst

07. 06. 2023.Održana sednica Odbora za propise

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 7. jun - Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 20. sednici, razmatrao je sa stanovišta uslađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu | ceo tekst

07. 06. 2023.Održana sednica Odbora za budžet i finansije

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 7. jun - Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 19. sednici, razmotrio je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke | ceo tekst

07. 06. 2023.Sednica Odbora za propise

U sredu, 7. juna 2023. godine, u Svečanom salonu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 11,00 časova, biće održana 20. sednica Odbora za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. | ceo tekst

07. 06. 2023.Sednica Odbora za budžet i finansije

U sredu, 7. juna 2023. godine, u Sali na drugom spratu zgrade Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova, biće održana 19. sednica Odbora za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. | ceo tekst

08. 06. 2023.Održana 23. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine APVNovi Sad, 08. jun – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 23. sednicu, koja je počela minutom ćutanja. Poslanici su na sednici diskutovali i izjašnjavali se o sedam tačaka usvojenog dnevnog reda.

Doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. | ceo tekst

08. 06. 2023.23. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

U četvrtak, 08. juna 2023. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 10.00 časova, biće održana 23. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. | ceo tekst

09. 06. 2023.Obeležena 70. godišnjica Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta

Novi Sad, 09. jun - Veliki jubilej, 70 godina postojanja i uspešnog rada Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, večeras je svečano oobeležen u Pokrajinskoj vladi, a ovom prilikom dodeljene su i povelje za za izuzetnu saradnju i doprinos razvoju sporta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Povelje | ceo tekst