09. 02. 2024.Прва седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Нови Сад, 09. фебруар – Скупштина АП Војводине почела је данас Прву седницу, на којој је сагласно члану 9. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 28/14) и члану 5. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („ Службени лист АПВ“, број: 60/2018 – пречишћен текст), усвојен Извештај Комисије за потврђивање мандата посланика  Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Првом седницом председава најстарији посланик у овом сазиву, мр Мирослав Шпановић. 

Пре усвајања, наведена комисија од седам чланова, на челу са председником Сашом Левнаjићем, констатоваna је да су уверења свих 120 посланика истоветна са Извештајем Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаним 17. и 30. децембра 2023. године.