09. 02. 2024.Прва седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Нови Сад, 09. фебруар – Сагласно члану 9. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 28/14) и члану 5. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („ Службени лист АПВ“, број: 60/2018 – пречишћен текст), Скупштина АП Војводине усвојила је Извештај Комисије за потврђивање мандата посланика Скупштине Аутономне покрајине Војводине и на тај начин потврдила мандате свих 120 посланика.

Пре усвајања, Kомисија од седам чланова, на челу са председником Сашом Левнаjићем, констатовалa је да су уверења свих 120 посланика истоветна са Извештајем Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаним 17. и 30. децембра 2023. године.