16. 11. 2023.Расписани избори за посланике у Скупштину АП Војводине за 17. децембар 2023. године

Нови Сад, 16. новембар - На основу члана 40. став 5. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14), члана 60. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 40/23) и члана 4. Одлуке о превременом престанку мандата Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 48/23), председник Скупштине АП Војводине Момо Чолаковић расписао је данас изборе за посланике у Скупштину

Аутономне покрајине Војводине за 17. децембар 2023. године.

Текст Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, коју према овлашћењима расписује председник покрајинског парламента, гласи:

 

1.Расписујем изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине за  17. децембар 2023. године.

2.Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3.Изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине спровешће органи за спровођење избора на основу одредби Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 40/23).

4.Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.