16. 11. 2023.Održana sednica Odbora za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 16. novembar - Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 15. sednicu u aktuelnom skupštinskom sazivu. Odbor je utvrdio istovetnost tekstova 12 pokrajinskih skupštinskih odluka na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom. U pitanju su: Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, 

Sednice skupštinskih odbora

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni 

Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta  prvog b reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački breg) – Sombor – Kula -  Vrbas – Srbobran - Bečej-Kikinda - Granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti predela izuzetnih odlika „Kanjiški Jaraši“, Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti Parka prirode „Mrtvaje Gornjeg Potisja“, Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.