06. 11. 2023.27. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

У понедељак, 6. новембра 2023. године, у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 10.00 часова, биће одржана 27. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

2.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ;

3.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „САМОШ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА АЛИБУНАР И КОВАЧИЦА;

4.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2023 -2025.;

5.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

6.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

7.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

8.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ;

9.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ;

10.ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА;

11.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СТАЛНОГ САСТАВА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ;

12.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОРНУ КАМПАЊУ.

 

Материјал за предстојећу седницу можете преузети на следећем линку:

https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=materijal

 

Молимо представнике медија да обавезно понесу акредитације за праћење рада Скупштине АП Војводине које су неопходне за улазак и боравак у згради Скупштине, као и да дођу најкасније до 09.30 часова.

ТВ сниматељима и фоторепортерима биће омогућено снимање у Великој сали Скупштине АП Војводине, на за то предвиђеним местима, док ће новинарима бити обезбеђен пренос седнице Скупштине АПВ у Прес сали.  

Изјава за медије предвиђене су у Прес кутку испред Велике сале. 

 

 

Позивамо вас да извештавате