03. 11. 2023.Информација са седница скупштинских одбора

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 03. новембар – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су заседала четири скупштинска одбора. Седнице су започете минутом ћутања и одавањем поште преминулом председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору.

Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 20. седници, једногласно је утврдио Предлог одлуке о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду. За члана Савета наведеног факултета предложен је др Милан Попов из новог Сада.  

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине,

Sednice skupštinskih odboraПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу које има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области радних односа службеника и намештеника. Одбор је након разматрања предложио Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 24. седници, размотрио је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље 26. предлога покрајинских скупштинских одлука, и то:Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу Ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023 до 2025. године, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, Sednice skupštinskih odboraПредлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму процене функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинскe скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2024. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2024. години, Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу које има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области радних односа службеника и намештеника. Након разматрања, Одбор је мишљења да су наведени предлози у сагласности са покрајинским Статутом и правним системом земље.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 23. седници, размотрио је: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у периоду јануар – септембар 2023. године, Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023 до 2025. године, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, којим је обим покрајинског буџета утврђен у висини од 108,4 милијарде динара, од којих капитални део буџета износи 39,8 милијарди динара, односно 38 одсто укупног обима средстава. Даље, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму процене функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину. Затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинскe скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2024. години, Sednice skupštinskih odboraПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2024. години и Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину. Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да размотри поменуте предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.

На данашњој седници, Одбор је размотрио и Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину и Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји поменуте извештаје.