03. 11. 2023.Седница Одбора за организацију управе и локалну самоуправу

У петак, 3. новембра 2023. године, у Сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 10.30 часова, биће одржана 16. седница Одбора за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ КОЈЕ ИМА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА.

 

Молимо да извештавате