02. 11. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 02. новембар – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице пет скупштинских одбора. Пре почетка седница, минутом ћутања, чланице и чланови скупштинских одбора одали су пошту преминулом председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору.

Одбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 12. седници, размотрио је Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године. У образложењу извештаја наведено је да је Гаранцијски фонд у извештајном периоду пословао позитивно и да је највећи број одобрених гаранција био у области пољопривреде. Одбор је након разматрања једногласно предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 17. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинскe скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2024. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2024. години и Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину. Након разматрања, Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри и донесе предложене покрајинске скупштинске одлуке.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, ратзматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023 до 2025. године. Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. На седници је размотрен и Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину. Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри и усвоји поменути извештај. 

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, 

Sednice skupštinskih odbora

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму процене функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину. Одбор је након разматрања предложио Скупштини да размотри наведене предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 17. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица. Одбор предлаже Скупштини да размотри предлог и донесе покрајинску скупштинску одлуку.