02. 11. 2023.Седница Одбора за омладину и спорт

У четвртак, 02. новембра 2023. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 11,00 часова, биће одржана 6. седница Одбора за омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2023-2025.,
  2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ,
  3. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Молимо да извештавате