25. 10. 2023.Одржана седница Одбора за културу и јавно информисање

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 25. октобар – Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 11. седници, разматрао је Одлуку Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“ у вези са избором чланова Програмског савета те јавне медијске установе.

Одбор je на седници констатовао да је Управни одбор Јавне медијске установе „Радио – телевизија  Војводине“ доставио Одбору за културу и јавно информисање Одлуку у којој наводи да није извршио избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“ по достављеној листи кандидата уз молбу за расписивање новог јавног конкурса и могућност разматрања краћег рока за подношење пријава кандидата по том јавном конкурсу.

Поводом молбе  Управног одбора, а имајући у виду значај рада Програмског савета и истека мандата предходног Програмског савета, Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине расписује и утврђује текст новог Јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе “Радио-телевизијa Војводине“, у складу са Законом о јавним медијским сервисима и Покрајинском скупштинском одлуком о правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине.“