04. 10. 2023.Одржана 26. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine APVНови Сад, 04. октобар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 26. седници, већином гласова, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине. 

Доношењем навдене покрајинске скупштинске одлуке, по први пут се на аутентичан начин регулишу сва питања у вези са изборним процесом.

На потпуно исти начин конципиран је изборни поступак на свим нивоима, чиме се обезбеђује унапређење изборног процеса, његова боља контрола, као и јачање поверења грађана у изборни процес, речено је у образлозењу на седници. 

Sednica Skupštine APV

У наставку седнице, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Програма развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини до 2030. године. 

Програм представља први документ такве врсте који је донет на нивоу Покрајине. Усклађен је са Планом развоја АП Војводине до 2030. године и републичким стратегијама у области образовања и науке.

У њему су свеобухватно дефинисани потребни правци развоја високог образовања и научноистраживачке делатности. Између осталог, планирано је и оснивање Института за друштвено хуманистичке науке у АП Војводини. На седници су донете Покрајинска скупштинска одлука о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине и Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“. 

Sednica Skupštine APV

Након тога, Скупштина је размотрила и усвојила више годишњих извештаја о раду фондова и јавних предузећа чији је оснивач АП Војводина. У питању су: Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад за 2022. годину, Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин за 2022. годину и Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2022. годину.

На данашњој седници донета је Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. 

Sednica Skupštine APV

Како је речено у образложењу, Буџетски фонд за воде АП Војводине биће увећан за 104,9 милиона динара, због потребе реализације пројекта санације једног од старих бунара на подручју изворишта "Штранд" у Новом Саду.

Изгласана је и Одлука о именовању члана Савета Економског факултета у Суботици. За члана Савета наведеног факултета именован је др Дарко Марјановић, доктор економских наука из Новог Сада.