02. 10. 2023.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 2. октобар - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“. Одбор је након разматрања преедложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. 

На данашњој седници размотрен је Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2022. годину. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји наведени извештај.