02. 10. 2023.Одржана седница Одбора за образовање и науку

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 2. октобар - Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 19. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Програма развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини до 2030. године.

Како је речено у образложењу на седници, Програм је усклађен са Републичком Стратегијом развоја образовања и васпитања до 2030. године са освртом на развој високог образовања и Планом развоја АП Војводине до 2030. године. У њему су свеобухватно дефинисани потребни правци развоја високог образовања и научноистраживачке делатности. Између осталог, планирано је и оснивање Института за друштвено хуманистичке науке у АП Војводини.  

У наставку седнице, Одбор је размотрио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине и предложио Скупштини да исти размотри и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.

Одбор за образовање и науку утврдио је на данашњој седници Предлог одлуке о именовању члана Савета Економског факултета у Суботици. За члана Савета наведеног факултета предложен је др Дарко Марјановић, доктор економских наука из Новог Сада.