02. 10. 2023.Sednica Odbora za obrazovanje i nauku

U ponedeljak, 2. oktobra 2023. godine, u Svečanom salonu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 11.30 časova, biće održana 19. sednica Odbora za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA RAZVOJA VISOKOG OBRAZOVANjA I NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI DO 2030. GODINE;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O NAČINU RADA DOMOVA UČENIKA I SREDNjIH ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  3. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;
  4. PITANjA I PREDLOZI.

 

 

Molimo da izveštavate