02. 10. 2023.Седница Одбора за образовање и науку

У понедељак, 2. октобра 2023. године, у Свечаном салону зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 11.30 часова, биће одржана 19. седница Одбора за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ДО 2030. ГОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА ДОМОВА УЧЕНИКА И СРЕДЊИХ ШКОЛА СA ДОМОМ УЧЕНИКА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;
  4. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

 

Молимо да извештавате