29. 09. 2023.Одржана седница Одбора за пољопривреду

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 29. септембар - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. Како је речено у образложењу, Буџетски фонд за воде АП Војводине биће увећан за 104,9 милиона динара, због потребе реализације једног од старих бунара на подручју изворишта "Штранд" у Новом Саду. Одбор је предложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту. 

У наставку седнице, размотрени су: Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2022. годину и Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин за 2022. годину. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји сваки од наведених извештаја.