25. 08. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 25. август - У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице три скупштинска одбора. Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 15. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину. Одбор је након разматрања, предложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.

Одбор се на седници упознао са Информацијом о предузетим мерама ради утврђивања стања у области безбедности деце и ученика са предлогом закључка које је предложила Покрајинска влада. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји Информацију са предложеним закључцима. 

Sednice skupštinskih odboraОдбор за омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 5. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. године до 2025. године.

Одбор је предложио Скупштини да размотри наведени предлог и донесе покрајинску скупштинску одлуку.

У наставку седнице, размотрена је и прихваћена Информација о предузетим мерама ради утврђивања стања у области безбедности деце и ученика са предлогом закључака. Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји наведену информацију са предложеним закључцима.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за безбедност Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 4. седници, разматрао је Информацију о предузетим мерама ради утврђивања стања у области безбедности деце и ученика са предлогом закључка. Информацију је Одбору образложио Пал Виктор, помоћник секретара за образовање, управу, прописе и националне мањине – националне заједнице. Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји наведену информацију са предложеним закључцима.