21. 06. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 21. јун - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 21. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, осам предлога покрајинских скупштинских одлука које ће се наћи у предложеном дневном реду наредне седнице покрајинске Скупштине.

У питању су: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године, Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110kv ТС перлез – ТС жабаљ и Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево–Кикинда са елементима за директно спровођењe. Након разматрања, Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом АП Војводине и правним системом земље.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 20. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. Предложеним ребалансом, актуелни буџет је повећан за 8,1 милијарду динара и утврђен је у износу од 116,7 милијарди динара.

Како је речено на седници, предложеним ребалансом, приоритет ће имати развојни инвестициони пројекти, како они који су већ започети тако и нови. Посматрано по областима, између осталог, планирано је да се у образовање и модернизацију школа и установа образовања усмери 1,7 милијарди динара. За област здравства биће издвојено 1,6 милијарди динара, од чега је 700 милиона планирано за опремање објекта Kаменица 3. Повећање је планирано и у области пољопривреде, водопривреде и шумарства. 

Sednice skupštinskih odboraКада је реч о саобраћајној инфраструктури, планирана су средства за обнову државног пута првог реда на територији општине Сремски Карловци, затим уређење Главне улице у Белој Цркви, реконструкција моста на реци Златици у Падеју, реконструција саобраћајница у Врднику, а у плану су и пројекти у општини Нови Кнежевац, као и унапређење саобраћајне инфраструктуре у Новом Саду.

У области културе, за заштиту културног наслеђа планирано је 594 милиона динара. У плану је реконструкција Дома културе у Малим Пијацама, као и реконструкција и адаптација зграде Музеја и Градске библиотеке у Кули, а у сарадњи са Епархијом бачком и Српском православном општином у Новом Саду изградња објекта црквене општине.

Од значајних пројеката издваја се и завршетак спортских хала у   Инђији и у Старим Бановцима. У систему социјалне заштите, планирано је покретање процедуре за опремање Дома за одрасла   и стара лица у Новом Бечеју, затим, реконструкција објекта на Вршачком брегу и у Бачкој Паланци за опоравак и рехбилитацију   деце из социјално угрожених породица.

 Одбор је након разматрања и конструктивне дискусије предложио  Скупштини да размотри Предлог и да донесе   Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне   покрајине Војводине за 2023. годину. 

У наставку седнице, размотрени су: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, као и Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године. Одбор је након разматрања предложио Скупштини да поменуте предлоге размотри и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.

На седници је размотрен Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину и Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји наведене извештаје.