16. 06. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 16. јун - Одбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 10. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године.

Програм је свеобухватно и детаљно написан на 260 страница и садржи анализу, планове и смернице даљег развоја туризма у Покрајини. Између осталог, наведено је да на подручју АП Војводине има око 1800 туристичких манифестација које уз препознатљиве туристичке локалитете, међу којима се издвајају Фрушка гора, Палић, Нови Сад са околином, Вршачки брег и други, представљају изузетан туристички потенцијал. 

Промоција домаћег туризма одвијаће се и на свим значајнијим туристичким сајамским манифестацијама, јер је то и до сада дало добре резултате. 

Како је речено на седници, имајући у виду повећање броја туристичких ваучера и добру промоцију, ове године се очекује да ће број посета и туриста на подручју АП Војводине бити већи за 40 одсто у односу на претходну годину. Након разматрања, Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године.        

Sednice skupštinskih odbora

Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 14. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Како је речено у образложењу, у циљу побољшања стања у пољопривреди и њеним сродним делатностима, предложене су додатне измене и корекције буџетских средстава, од којих је најзначајније повећање средстава за одбрану и заштиту од поплава и санацију штета имајући у виду да је ова година специфична по обимним падавинама. Такође, изменама су предвиђена додатна издвајања за шумарство, подршку пчеларству и уклањање дивљих депонија са пољопривредних земљишта. Након разматрања наведених предлога, Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 13. седници, констатовао је престанак мандата заменицима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова и права детета, о чему ће Одбор обавестити Скупштину.