06. 06. 2023.Одржана седница Одбора за равноправност полова

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 06. јун - Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју  11. седницу. Одбор се упознао са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омудсмана за 2022. годину о чему ће обавестити Скупштину.

Како је речено у образложењу на седници, прва четири поглавља извештаја чине његов најважнији део и садрже податке о остваривању права у области родне равноправности, националних мањина, права детета  и општи део. У остала три дела извештаја представљени су подаци о активностима у областима односа са јавношћу и комуникације са грађанима, статистички подаци о обраћању Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману и подаци о извршењу буџета. Sednice skupštinskih odbora