06. 06. 2023.Седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

У уторак, 6. јуна 2023. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводин са почетком у 11,00 часова, биће одржана 13. седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ“,
  2. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Молимо да извештавате