24. 05. 2023.Održana sednica Odbora za kulturu i javno informisanje

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 24. maj - Odbor za kulturu i javno informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 7. sednici, utvrdio je Listu svih prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“. Odbor je doneo zaključke u kojima konstatuje da Javni konkurs za izbor kandidata za članove Programskog saveta „RTV-a“ nije uspeo zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, te da će zbog toga biti raspisan novi javni konkurs. Takođe, Odbor će obavestiti sve prijavljene kandidate koji su u roku podneli validnu dokumentaciju da javni konkurs nije uspeo.  

Podsetimo, Programski savet RTV-a, ima 15 članova čiji mandat traje četiri godine. Članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“ bira Upravni odbor RTV-a, na predlog Odbora za kulturu i javno informisanje Skupštine AP Vojvodine, kao nadležnog skupštinskog radnog tela u oblasti javnog informisanja. Na osnovu raspisanog javnog konkursa, resorni skupštinski odbor utvrđuje i predlaže Upravnom odboru RTV-a proširenu listu od 30 kandidata sa koje Upravni odbor te javne medijske ustanove bira 15 članova Programskog saveta.

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.