24. 05. 2023.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 24. мај -  Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 13. седници, утврдио је истоветност текстова више покрајинских скупштинских одлука и других одлука на језицима који су у службеној употреби са оригиналним текстовима на српском језику. У питању су:

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлексне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Sednice skupštinskih odboraПокрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и кроишћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години,

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020-2024. године,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години,

Покрајинска скупштинска одлука о заштити предела изузетних одлика „Вршачке планине“,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода,

Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Одлука о уређивању питања од значаја за оснивање, организовање и рад установе културе Народно позориште Суботица – Нarodno pozorište Сubatica – Нepszinhaz Сzabadka – Нarodno kazalište Subotica,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине,

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу измена и допуна Просторног плана подручја посебне намена мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута i реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин.