24. 05. 2023.Седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

У среду, 24. маја 2023. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 10.00 часова, биће одржана 13. седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,

2.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,

3.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

4.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

5.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

6.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,

7.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

8.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

9.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛЕКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

10.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

11.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА С НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

12.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

13.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У СТОЧАРСТВУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

14.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,

15.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КРОИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ,

16.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,

17.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,

18.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ И САВЕТОДАВНИМ СЛУЖБАМА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,

19.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2020-2024. ГОДИНЕ,

20.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ,

21.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“,

22.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ КОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА,

23.ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ,

24.ОДЛУКА О УРЕЂИВАЊУ ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СУБОТИЦА – NARODNO POZORIŠTE SUBATICA – NEPSZINHAZ SZABADKA – NARODNO KAZALIŠTE SUBOTICA,

25.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД,

26.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

27.ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНА МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН,

28.ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

 

Молимо да извештавате