13. 04. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 13. април - Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 15. по реду седницу. Одбор је размотрио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године и након разматрања, предложио Скупштини да размотри исти и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.

На седници је размотрена Информација о пријему студената у студентске центре на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2022/2023. години са закључцима, Информација о упису студената на факултете  Универзитета у Новом Саду у школској 2022/2023. години са закључцима и Информација о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2022/2023. години, сa посебним освртом на образовање припадника националних мањина са закључцима.

Sednice skupštinskih odboraИзмеђу осталог, на факултете Универзитета у Новом Саду у школској 2022/2023. години, уписано је 48.874 студената што је за 680 студената више у односу на претходни период. Поред полагања пријемног испита на српском језику, полагање је било омогућено и на мањинским језицима који су у службеној употреби у АП Војводини.

Када је реч о упису на високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, највише непопуњених места остало је у две високе школе струковних студија у Вршцу и у Зрењанину.

У овим високошколским установама тренутно се ради на увођењу и акредитовању нових студијских програма који ће бити атрактивнији за будуће студенте и прилагођени потребама и захтевима тржишта рада, речено је између осталог на седници. Одбор је након разматрања усвојио сваку од наведених информација као и предложене закључке у вези са истим.

Sednice skupštinskih odboraНа својој 12. седници, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године.

Предлог је члановима Одбора образложио Огњен Карановић, помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, који је рекао да је тај покрајински секретаријат успешно организовао четири јавне расправе о поменутом документу, и то у Зрењанину, Сомбору, Сремској Митровици и Новом Саду,

Приоритетни циљеви овог плана интегрисани су у четири развојна правца: АП Војводина као место непрекидног раста животног стандарда, енергетски одржива, дигитална и просторно повезана АП Војводина, зелена АП Војводина, отпорна на климатске промене и интеркултурална АП Војводина, речено је у образложењу. Одбор предлаже Скупштини да размотри тај предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.

Sednice skupštinskih odboraУ наставку седнице, размотрени су предлози покрајинских скупштинских одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење и Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“.

Одбор је размотрио и предлоге покрајинских скупштинских одлука о изради просторних планова подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки јараши“, Парка природе „Слатине у долини Златице“ и подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е 70, деоница Панчево – Вршац – гранични прелаз са Румунијом - Ватин.

О детаљима предлога, на седници је говорила Светлана Килибарда, помоћник покрајинског секретара за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине.

Sednice skupštinskih odbora

Након усвајања, Одбор је предложио Скупштини да сваки од наведених предлога размотри и да донесе покрајинске скупштинске одлуке. 

На својој 5. седници, Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године. Одбор је након разматрања, предложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. На предлог председника Одбора Милана Суботина, на данашњој седници донет је Годишњи програм рада Одбора за културу и јавно информисање за 2023. годину.